ارسال بار هوایی به استرالیا – فریت بار به استرالیا – قیمت و نحوه ارسال بار به استرالیا

فرادی که به استرالیا مسافرت و یا مهاجرت میکنند مطمئنا دارای وسایل و بارهایی از جمله هدایا، اثاثیه منزل و وسایل شخصی می باشند که باید به صورت فریت بار (بارسال هوایی) به کشور ارسترالیا ارسال کنند. از جمله وسایل رایجی که توسط فریت بار به استرالیا صورت می‌پذیرد شامل: ارسال و صادرات سبزیجات، ارسال و صادرات وسایل خانه به استرالیا ، ارسال و صادرات مبلمان ، ارسال و صادرات تابلو فرش، ارسال و صادرات فرش، ارسال و صادرات صنایع دستی‌، ارسال و صادرات میوه، ارسال و صادرات قارچ، ارسال و صادرات خشکبار، ارسال و صادرات زعفران، ارسال و صادرات بار تجاری، ارسال و صادرات چوب به استرالیا ، ارسال و صادرات کفش به استرالیا ، ارسال و صادرات چینی آلات و تمامی مواردی که شامل ارسال بار تجاری به استرالیا فریت بار ارسترالیا می شود میشود.

ارسال بار هوایی به کانادا – فریت بار به کانادا – قیمت و نحوه ارسال بار به کانادا

کشور کانادا در چند ساله شرایط نسبتا ساده ای را برای فریت بار تمامی ملیت ها از جمله ایران در اختیار عموم قرار دادا است . همان گونه که کفته شد کشور کاندا یکی از کشور های مهاجرپذیر می باشد

بارهای غیر مجاز – موارد ممنوع در فریت بار کدام ها هستند؟

برخی از وسایل روزمره زندگی که بیشتر اوقات با آن ها سر و کار داریم دارای خطر های زیادی می باشند که در هنگام فریت بار بر اساس قوانین کشوری و یا بین المللی موجب خسارت جانی، مادی یا معنوی به افراد موجود در فرودگاه همچون مسافران و خدمه خواهد شد بنا به همین دلیل […]

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشته‌ی شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!